دامنه‌ها
دامنهنام فارسی دامنهسطح ویژهقیمت (تومان)تماس با فروشنده
Naghsheno.ir
نقش نو 5,000,000 تماس
honarekhat.ir
هنر خط 5,000,000 تماس
chakchoone.ir
چک چونه 1,000,000 تماس
savedgames.ir
بازی های ذخیره شده 500,000 تماس
savedgame.ir
بازی ذخیره شده 500,000 تماس
chancechart.ir
نمودار شانس 250,000 تماس